Историјат

Завичајни музеј Жупе – Александровац званично је отворен на Светог Саву, 27. јануара 1992. године и за 15 година постојања заузео достојно место и углед у стручним круговима, научној и широј јавности и постао афирмисана институција у области заштите културних добара и прави репрезент општине Александровац у ширим културолошким оквирима. Музеј је пре свегa дело ’’Collegiumа historiсumа Župa’’ тј. дружине основане при гимназији у Александровцу која је више деценија радила на сакупљању, чувању и презентовању културно–историјског богатства Жупе под палицом професора историје Милослава Бонџића. Из њиховог вишедеценијског преданог рада је прво настала Завичајна збирка смештена у Дому културе а потом и данашњи музеј.

Музеј је смештен у ужем центру града у „кући попа Марка“ која се налази под заштитом Завода за заштиту споменика културе из Краљева, који је извршио рестаурацију зграде. Укупна површина подрумског и спратног дела музеја је 381 метара квадратних и у њему је смештена археолошка, етнографска, и историјска поставка са око 3000 предмета. Фототека музеја садржи око 6.000 фотографија и негатива а библиотека 1400 књига.

– Оснивач: Скупштина општине Александровац
– Округ: Расински
 Врста музеја: Комплексни