Коришћени текстови:
Милослав Бонџић
Гордана Тошић
Марија Марић
Драгомир Бонџић
Мирољуб Милинчић
Милорад Сијић
Илија Јокановић
Иван Брборић
 

         Почетак

 
 
Збиркеее             
                   АРХЕОЛОГИЈА     ИСТОРИЈА        ЕТНОГРАФИЈА
ЕТНОГРАФИЈА


Етнографску збирку чине предмети сакупљени искључиво на терену Жупе.

Сама поставка се дели на више тематских изложби као што су виноградарство, винарство, занатство, домаћа радиност, сточарство и домаћинство. Сваку од ових тема прате и предмети који су аутентични и и углавном израђени у самом домаћинству.

Виноградарство као тема садржи на десетине предмета, за обраду земље – риљеви, будаци за резидбу винове лозе, косири, маказе за заштиту, пумпе, прскалице, сумпорачи и  пратећи предмети.

Винарство као тема има већи и разноврснији број предмета који су подељени према процесу производње: за прихват грожђа; крбле и шафољи, за прераду; чурила и муљаче за ферментацију; бачве и бурад, за точење вина; ведрице, оке и карте-дрвени суд за точење и служење вина као и керамичке чаше.

Занатство је приказано као пинтерско столарско и има знатни број предмета од ручних тестера, брадве, ренда, утораша, цвингли,  до мерних инструмената као што су перде, угломери и метри.

Домаћа радиност се заснива на одевним  и употребно-украсним предметима шире употребе у домаћинству а њом су се бавиле жене на разбојима, гребенима, преслицама, цевљаницима.

Као одевни предмети заступљени су: јелеци, грудњаци, антерије, изливарке, потпасаче, чакшире и гуњеви а чаршави, чипке, ћилими, черге, губери и поњаве као употребно украсни предмети.

Сточарство је заступљено са неколико предмета као што су дрвене и керамичке карлице, ведрице, чабрице, грудњаче које су служиле за млеко и млечне производе.

Тема намењена култури становања и живљења у једном жупском домаћинству обухваћена је  употребним предметима као и верско религијским предметима.

У прву групу спадају предмети покућства као што су грнад, црепуље, бакрачи, вериге, троножне совре, тањири од керамике и чанци, ступе, авани, жрвњеви, тестије, зејтињаче.

У предмете намењене верско религијским обредима спадају кадионице, кандила, свећњаци, поскурници и иконе.
©2007 Zavičajni muzej Župe
web design:
Regionalna privredna komora Kruševac