Коришћени текстови:
Милослав Бонџић
Гордана Тошић
Марија Марић
Драгомир Бонџић
Мирољуб Милинчић
Милорад Сијић
Илија Јокановић
Иван Брборић
 

         Почетак

 
 
Збиркеее             
                   АРХЕОЛОГИЈА     ИСТОРИЈА        ЕТНОГРАФИЈА

Стална поставка
Стална поставка
Стална поставка
Стална поставка
Стална поставка
Стална поставка
Стална поставка
Стална поставка
Стална поставка
Стална поставка
Стална поставка

ИСТОРИЈСКА ПОСТАВКА


Историјска поставка надовезује се на археолошку и покрива период од
XV века до данас.

Историјско оделење располаже са око 2500 вредних предмета, докумената и фотографија који приказују културно - историјски развој Жупе александровачке. 

Збирке
 

Средњевековна збирка је базирана углавном на деловима лунета и архиволта Моравске архитектонске школе и гробних споменика који су прикупљени са неколико локалитета на којима су се налазиле средњевековне цркве и који се данас чувају у нашем музеју.
 

Збирка старих фотографија и разгледница је веома драгоцена а најстарије се датирају пред крај XIX века. На њима су приказани разни догађаји, јавни скупови, посете познатих личности, градске и сеоске породице и разне друге друштвене, политичке, културне и спортске активности и личности. Посебан део представљају појединачне и групне фотографије Солунских бораца са територије коју покрива музеј, као и фотографије и остала документа припадника Расинског корпуса Равногорског покрета чији се штаб током већег дела рата налазио на планини Жељин, на територији Жупе. Такође, ту се налазе и фотографије припадника НОБ-а са територије среза жупског као и фотографије комунистичких помагача и симпатизера који су ликвидирани од стране четника. Неизбежно је поменути и фотографије више од стотину младих Жупљана настрадалих на Сремском фронту 1944. године. У овој збирци се налази и папирни новац који је коришћен за време Краљевине Југославије, као и новац који је био у оптицају током II светског рата на територији Србије.
 

Збирка оригиналних рукописа и докумената садржи велики број купопродајних уговора - тапија из XIX века од којих је најстарија из 1874. године. Овој збирци припада и оригинални попис аустроугарских злочина у неколико жупских села током I светског рата, потом копија ,,Тефтера попа Петра“ из Латковца из 1823. године и копије неколико Албанских споменица. Збирка садржи и политичке плакате, ђачке књижице, студентске индексе, чланске карте партија и разних удружења.
 

Збирка ватреног и хладног оружја је нешто скромнија и садржи делове наоружања у периоду од првог српског устанка до краја Другог светског рата. У овој збирци се налазе шлемови из I и II светског рата и други предмети.
 

Збирка ситних предмета се састоји од разних медаља, значки, макета, плакета и др.


Збирка одевања
садржи одела, делове одеће и остале личне гардеробе, како градске тако и сеоске.
 

Збирка савремене историје прикупља грађу о нашем времену, региструје све значајне промене у друштву и прати целокупни развој средине, тј. сакупља меморијалну грађу у коју улазе углавном оригиналне и аутентичне изјаве и сећања, али и преписи и фотокопије актера друштвених, политичких, културних и других збивања на територији коју покрива музеј у нашем времену.
 

Прикупљене предмете и документа музеј користи за излагање на сталним поставкама и тематским изложбама, а истовремено су то и добро систематизоване збирке музејских предмета са пратећом документацијом, као драгоцена грађа за истраживачки рад.


 

©2007 Zavičajni muzej Župe
web design:
Regionalna privredna komora Kruševac